Eigendomsbelasting in Frankrijk en nieuwe regels in 2023:
Welke jaarlijkse belastingen betaalt u als eigenaar van een woning in Frankrijk?
En wat is NIEUW in 2023:
*afschaffing van de taxe d’habitation(woonbelasting) voor hoofdverblijf, maar nog steeds van toepassing voor tweede verblijven (indien niet verhuurd als hoofdwoonst)
*verplichting om de “bezetting” van het eigendom vóór 30 juni 2023 aan te geven, deze uiterste datum is nu verlengd tot 31 juli 2023

WIE BETAALD DE TAXE FONCIERE EN DE TAXE HABITATION?
De taxe foncière (onroerende voorheffing):
is verschuldigd aan de “eigenaar” op 1 januari dit betreft alle onroerend goed (huis, grond, schuur,garage, enz.)
De taxe d’habitation (woonbelasting) is verschuldigd aan de “bewoner/gebruiker » van een woonst op 1 januari van het jaar, ongeacht of het gaat om een hoofd- of tweede verblijf, of gemeubeld of ongemeubeld verhuurd op jaarbasis.
De “belastingplichtige” wordt dus bepaald door verschillende criteria.

NIEUW in 2023: De taxe d’habitation wordt afgeschaft als de woning wordt gebruikt als hoofdverblijf (bewoond door de eigenaar of zijn huurder), deze blijft echter verschuldigd voor tweede verblijf (persoonlijk gebruik en/of seizoensverhuur) of als de woonst leeg staat.

Voor beide belastingen bestaan vrijstellingen en verminderingen, maar die hangen af van uw persoonlijke situatie en worden hier niet besproken.

WANNEER TE BETALEN:
Fakturen van beide taxen komen pas in het laatste kwartaal van het lopende jaar toe en zijn te betalen door de eigenaar op 1 januari van hetzelfde jaar. U ontvangt deze aanslagbiljetten per post op uw thuisadres.

HOE TE BETALEN :
Online, via “telepaiement” op de website van de overheid of via overschrijving.
Betaling via telepaiement (een soort eenmalige incasso) is mogelijk op een IBAN-rekening (dus ook op een bankrekening buiten Frankrijk). Het is niet mogelijk om online via bankkaart te betalen. Om te kunnen betalen moet u uw aanslagbiljet ontvangen hebben waar uw numéro fiscal (belastingnummer) en een numéro de référence d’avis” vermeld zijn.
Om uw account aan te maken, logt u in op ……, “espace “particulier”(indien particuliere eigenaar)

Uw account wordt aangemaakt dmv uw numéro fiscal, dit is uniek en bestaat uit 13 cijfers.
U kunt ook betalen zonder een account aan te maken, met het bijkomende “numéro de référence d’avis“(payer en ligne), u kan ook nog steeds betalen via overschrijving, maar wacht niet tot de uiterste betaaldatum, verscheidene van onze klanten hebben een aanmaning ontvangen met een boete van 10% omdat hun betaling via overschrijving niet tijdig geregistreerd werd.

ADVIES VERKOPER/KOPER : Wat te doen bij verkoop?
In geval van verkoop van onroerend goed in het lopende belastingsjaar:

Er wordt een pro-rata voorzien op de dag van de ondertekening van de akte bij de notaris, de eigenaar op 1 januari van het jaar (verkoper) ontvangt en betaalt de volledige rekening, de nieuwe eigenaar (koper) schiet de verkoper zijn pro-rata deel voor of betaalt het terug op de dag van de ondertekening van de akte. OPGELET dit geldt enkel voor de taxe foncière, de taxe d’habitation blijft volledig ten laste van de verkoper.
In het geval van een verkoop van een eigendom, het jaar volgend op de verkoop:
De koper ontvangt zijn eerste aanslagbiljet per post op zijn woonadres het jaar volgend op het jaar van zijn aankoop. LET OP: als u van adres verandert bent, moet u het belastingkantoor daarvan in kennis stellen. Het is mogelijk dat de verkoper toch nog het aanslagbiljet ontvangt. door vertraging bij de registratiedienst, Als dit u overkomt,, dient U uiteraard niet meer te betalen, maar het belastingkantoor op de hoogte brengen van de verkoop door hen een kopie van het attest dat u van de notaris hebt ontvangen te bezorgen.

LA DECLARATION D’OCCUPATION : NIEUW in 2023 !

ALLE eigenaars ( natuurlijke personen, vruchtgebruikers, particulieren, rechtspersonen familiale SCI etc) van een hoofd- of tweede woning of een huurwoning moeten voor elk van hun eigendommen/panden aangeven in welke hoedanigheid ze deze gebruiken en, wanneer ze deze niet zelf bewonen, de identiteit van de bewoners en de bezettingsperiode (situatie op 1 januari 2023). Deze aangifte moet vóór 31 juli 2023 gebeuren, via de onlinedienst “Mon bien immobilier” op de website: impots.gouv.fr. :De Declaration of occupation betreft enkel de “gebouwen” , is niet van toepassing voor gronden en is nodig voor het verwerken van gegevens door de belastingsdienst .Deze Declaration of occupation is nodig voor het verwerken van gegevens door de belastingsdienst :*eigenaars van tweede woningen: nog steeds belastingplichtig voor de taxe d’habitation*eigenaars van leegstaande/vacante woningen (ongemeubileerd): belasting op leegstaande woningen (toegepast in bepaalde regio’s in Frankrijk) Om aangifte te kunnen doen (dit kan alleen on-line) moet u dus uw account aanmaken op de site van de overheid.
https://www.impots.gouv.fr/accueil , espace « particulier »
PDF-brochure en ook een YouTube-video in het Engels hoe uw account aan te maken en de details van al uw eigendommen kan inkijken

Gebruikersgids(PDF) : mesbiensimmobilier_usersguide
video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=byFTpJVJtIc

Er is nog geen brochure ter beschikking ivm de “declaration d’occupation, hieronder wat meer uitleg:
De verschillende soorten bezetting
:
*Hoofdverblijf, bewoond door de eigenaar of zijn huurder
*Tweede woning, bewoond door eigenaar of korte termijn verhuur (seizoensverhuur)
*Niet bewoond/vacant: leegstaande woonruimte (ongemeubeld)

VERKLAREN BEZETTING:
Ga naar het tabblad “mes biens immobiliers” gevolgd door “déclaration occupation“, voor elk eigendom/pand moet u de namen, voornamen en geboortedata van de bewoners (behalve kinderen) en de bezettingsdatum (in de meeste gevallen zal dit 01/01/2023) meedelen, als uw woning verhuurd is, kan u het bedrag van de maandelijkse huur vermelden maar dit is (nog) niet verplicht.
De gegevens zijn waarschijnlijk al ingevuld voor de hoofdverblijven (bekend bij de belastingen):
*indien volledig en correct: klik op “aucun changement” om uw aangifte af te ronden
*indien onvolledig: klik op “nouvelle situation” en verklaar overeenkomstig .
U kan personen toevoegen of verwijderen.
U dient dit te doen voor alle vermelde eigendommen (ook voor garage, zwembad etc indien deze fiches apart vermeld zijn.)
Als u “professionele “eigenaar bent via een bedrijf (niet-particulier of SCI) dient u een account te creëren onder “espace professionel” om uw eigendommen terug te vinden en te verklaren. Ook als u uw woning bezit als particulier en verhuurt in seizoensverhuur , via een professionele tussenpersoon, raden wij u aan om contact op te nemen met deze tussenpersoon en/of uw boekhouder om u hiermee te helpen en zo meldingsfouten en /of dubbele belasting te vermijden.
De “niet-aangifte” vóór 30 juni 2023 of de “foutieve aangifte”, is onderworpen aan een boete van 150 € per pand, …

ADVIES KOPERS/VERKOPERS:
Was je in 2022 koper, en heb je nog geen fiscaal nummer, dan gaat dit je “nog niet” aan en moet je wachten op je eerste aangifteformulier dat je in september 2023 zou moeten ontvangen, als je van adres zou zijn veranderd sinds je aankoop, moet je dit melden naar het belastingkantoor van uw regio.
Was u in 2022 verkoper, kan het zijn dat het eigendom nog op de lijst staat, en dient te verkoper de belastingdienst hiervan te informeren, dit kan on-line via “contact et RV”.

HELP/HET LUKT NIET?
Onmogelijk om uw aangifte af te ronden en te valideren? U kan ook de belastingdienst bellen om u te helpen of het probleem op te lossen:
vanuit het buitenland: uw belastingdienst(deze is vermeld op taxe foncière): in de Aude is dit Carcassonne: +33 468 77 44 44 of Narbonne: +33 468 32 11 93
vanuit Frankrijk : 0809 401 401

“Een woning kopen of verkopen in de Aude tussen Narbonne en Perpignan met Audevie. Als officiële makelaar sinds 2006 met eigen beroepskaart en aangesloten bij de franse makelaarsfederatie (FNAIM), begeleiden wij ons nationaal en internationaal clienteel van compromis tot verkoopsakte.”
NA-VERKOOP service: indien u vragen of hulp nodig hebt, aarzel niet om ons te contacteren